Cenu politika

 • Cenu politika diennakts nometnēm “AKTĪVISTS”

  Mums ir vairākas programmas, kurās Jums ir iespēja saņemt atlaidi diennakts nometnei “AKTĪVISTS”

  1. Programma

  “3+” atlaide -10% no kopējās cenas.

  Daudzbērnu ģimenes kurām ir piešķirts daudzbērnu ģimeņu statuss un karte “Latvijas goda ģimene”.

  Pasūtījuma nosacījumi:

  1. solis. Rezervējot nometni mūsu mājas lapā www.aktivists.lv sadaļā REZERVĀCIJA ailē “Papildus informācija” jāieraksta 3+.
  2. solis. Atsūtīt mums uz e-pastu [email protected] “Latvijas goda ģimene” kartes numuru un bērnu vārdus, uzvārdus.

  Pēc tam, Jums uz e-pastu tiks atsūtīts rēķins ar 10% atlaidi no kopējās cenas.

  2. Programma

  “1+1” atlaide -7% no kopējās cenas, ja 2 (divi) bērni no vienas ģimenes brauc uz nometni “AKTĪVISTS”.

  Rezervējot nometni mūsu mājas lapā www.aktivists.lv sadaļā REZERVĀCIJA ailē “Papildus informācija” jāieraksta 1+1.

  Pēc tam, Jums uz e-pastu tiks atsūtīts rēķins ar 7% atlaidi no kopējās cenas.

  Gadījumā, ja viens bērns no ģimenes atsakās braukt uz nometni, atlaide pēc dotās programmas tiek anulēta. Šajā gadījumā tiek veikts pārrēķins, un starpību ir jāpiemaksā

  3. Programma

  Atlaide -5% no kopējās cenas, tiem bērniem, kas piedalījās nometnēs “AKTĪVISTS 2017”.

  Rezervējot nometni mūsu mājas lapā www.aktivists.lv sadaļā REZERVĀCIJA ailē “Papildus informācija” jāieraksta aktivists2017.

  Pēc tam, Jums uz e-pastu tiks atsūtīts rēķins ar 5% atlaidi no kopējās cenas.

  4. Programma

  Grupas, atlaide -5% no kopējās cenas, ja rezervācija tiek veikta uz 10 (desmit) un vairāk dalībnieku.

  Rezervējot nometni mūsu mājas lapā www.aktivists.lv sadaļā REZERVĀCIJA ailē “Papildus informācija” jāieraksta 10+.

  Pēc tam, Jums uz e-pastu tiks atsūtīts rēķins ar 5% atlaidi no kopējās cenas.

  5. Programma

  Atlaide -7% no kopējās cenas, ja tiek pasūtītas 2 (divas) un vairāk nometnes vienam dalībniekam.

  Rezervējot nometni mūsu mājas lapā www.aktivists.lv sadaļā REZERVĀCIJA ailē “Papildus informācija” jāieraksta 2i1.

  Pēc tam, Jums uz e-pastu tiks atsūtīts rēķins ar 7% atlaidi no kopējās cenas.

  6. Programma

  Valsts līdzfinansējums

  Tiek piešķirts līdzfinansējums no Salaspils novada pašvaldības programmam “Best of the Best 2018”, “Aktīvists Polyglot 2018” и “AKTĪVISTS 2018”.

  Rezervējot nometni mūsu mājas lapā www.aktivists.lv sadaļā REZERVĀCIJA ailē “Papildus informācija” jāieraksta Salaspils.

  Pēc tam, Jums uz e-pastu tiks atsūtīts rēķins ar atlaidi – 84 eiro no kopējās summas.  (350-84=266 nometnes maksa).

  Obligāts nosacījums:  1) Bērnam jābūs deklarētām Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

  2) Bērns var saņemt atlaidi no pašvaldības tikai uz vienu no nometnes maiņām. Pārējas nometnes pa pilnu maksu – 350 eiro.

   

  Mūsu biedrība gada laikā piedalās dažādos projektos uz valsts un pašvaldību līdzfinansējuma saņemšanu.

  Līdzfinansējuma konkursa rezultāti tiks atspoguļoti pašvaldību mājas lapās.

  Reģistrēšanas kārtību un visu nepieciešamo informāciju Jūs varēsiet atrast mājas lapā www.aktivists.lv cenu politikas sadaļā, ailē, piemērām, Salaspils pašvaldība.

  Uzmanību! Atlaides nesummējās!