Dokumenti uz nometni

 • Dokumenti, kas ir nepieciešami uzņemšanai diennakts nometnē “AKTĪVISTS” (Latvijas Republikas rezidentiem):

  1) Aizpildītā anketa (paraugs ir izvietots mājaslapā www.aktivists.lv sadaļā “Pieteikties”);
  2) Līgums par audzēkņa uzņemšanu nometnē “AKTĪVISTS”, kuru ir parakstījis vecākais (likumiskais pārstāvis) tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas);
  3) Vecākā (likumiskā pārstāvja) iesniegums par uzņemšanu nometnē (Pielikums pie līguma Nr.1)“AKTĪVISTS”, tiek nosūtīts uz e-pastu pēc pieteikuma aizpildīšanas mājaslapā www.aktivists.lv);
  4) Vecākā (likumiskā pārstāvja) piekrišana medicīniskas palīdzības sniegšanai (Pielikums pie līguma Nr. 2), tiek nosūtīts uz e-pastu pēc pieteikuma aizpildīšanas mājaslapā www.aktivists.lv);
  5) Vakcināciju pase (kopija), kas satur datus par veiktajām vakcinācijām;
  6) Sanitāri-epidemioloģiskā izziņa, kas nav vecāka par trim dienām pirms izbraukšanas uz nometni.
  7) Medicīniskas polises kopija (nav obligāti).

  Dokumenti, kas ir nepieciešami uzņemšanai diennakts nometnē “AKTĪVISTS” (citu valsts rezidentiem):

  1) Aizpildītā anketa (paraugs ir izvietots mājaslapā www.aktivists.lv sadaļā “Pieteikties”);
  2) Līgums par audzēkņa uzņemšanu nometnē “AKTĪVISTS”, kuru ir parakstījis vecākais (likumiskais pārstāvis) tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas;
  3) Vecākā (likumiskā pārstāvja) iesniegums par uzņemšanu nometnē (Pielikums pie līguma Nr. 1), “AKTĪVISTS” tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas;
  4) Vecākā (likumiskā pārstāvja) piekrišana medicīniskas palīdzības sniegšanai (Pielikums pie līguma Nr. 2), tiek nosūtīts uz e-pastu;
  5) Vakcināciju pase (kopija), kas satur datus par veiktajām vakcinācijām;
  6) Audzēkņa ārzemju pases oriģināls ar derīgu vīzu un termiņu;
  7) Abu vecāku notariāli apliecinātas piekrišana audzēkņa izbraukšanai no dzīves vietas valsts (oriģināls + notariāli apliecinātā kopija);
  8) Audzēkņa medicīniskas apdrošināšanas polises kopija (oriģināls), apdrošināšana, kas ir derīga Latvijas Republikas teritorijā, apliecinājums par apdrošināšanas prēmiju apmaksu;
  9) Dzimšanas apliecības oriģināls, dzimšanas apliecības notariāli apliecinātā kopija;
  10) Medicīniska izziņa forma 079-У, sanitāri-epidemioloģiskā izziņa, kas nav vecāka par trim dienām pirms izbraukšanas uz nometni “AKTĪVISTS”. Dokumentiem ir jābūt pienācīgā kārtā noformētiem attiecīgajā ārstniecības iestādē pēc audzēkņa dzīves vietas, papildus ir jāiesniedz ārsta slēdziens par audzēkņa veselības stāvokli bez kontradikcijām audzēkņa nosūtīšanai uz nometni.

  Dokumenti, kas ir nepieciešami uzņemšanai dienas nometnē “AKTĪVISTS”:

  1) Aizpildītā anketa (paraugs ir izvietots mājaslapā www.aktivists.lv sadaļā “Pieteikties”);
  2) Līgums par audzēkņa uzņemšanu nometnē “AKTĪVISTS”, kuru ir parakstījis vecākais (likumiskais pārstāvis) tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas);
  3) Vecākā (likumiskā pārstāvja) iesniegums par uzņemšanu nometnē (Pielikums pie līguma Nr.1)“AKTĪVISTS”.

  Dokumentos ir jānorāda patieso informāciju pilnā apjomā, dokumentus ir jāaizpilda saskaņā ar apstiprinātajiem paraugiem drukātā veidā vai ar salasāmo rokrakstu, bez saīsinājumiem, saturot abreviatūru atšifrējumus.