Dokumenti uz nometni

 • Dokumenti, kas ir nepieciešami uzņemšanai diennakts nometnē “AKTĪVISTS” (Latvijas Republikas rezidentiem):

  1) Aizpildītā anketa (paraugs ir izvietots mājaslapā www.aktivists.lv sadaļā “Pieteikties”);
  2) Līgums par audzēkņa uzņemšanu nometnē “AKTĪVISTS”, kuru ir parakstījis vecākais (likumiskais pārstāvis) tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas);
  3) Vecākā (likumiskā pārstāvja) iesniegums par uzņemšanu nometnē (Pielikums pie līguma Nr.1)“AKTĪVISTS”, tiek nosūtīts uz e-pastu pēc pieteikuma aizpildīšanas mājaslapā www.aktivists.lv);
  4) Vecākā (likumiskā pārstāvja) piekrišana medicīniskas palīdzības sniegšanai (Pielikums pie līguma Nr. 2), tiek nosūtīts uz e-pastu pēc pieteikuma aizpildīšanas mājaslapā www.aktivists.lv);
  5) Vakcināciju pase (kopija), kas satur datus par veiktajām vakcinācijām;
  6) Izziņa no ārsta.

  Dokumenti, kas ir nepieciešami uzņemšanai diennakts nometnē “AKTĪVISTS” (citu valsts rezidentiem):

  1) Aizpildītā anketa (paraugs ir izvietots mājaslapā www.aktivists.lv sadaļā “Pieteikties”);
  2) Līgums par audzēkņa uzņemšanu nometnē “AKTĪVISTS”, kuru ir parakstījis vecākais (likumiskais pārstāvis) tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas;
  3) Vecākā (likumiskā pārstāvja) iesniegums par uzņemšanu nometnē (Pielikums pie līguma Nr. 1), “AKTĪVISTS” tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas;
  4) Vecākā (likumiskā pārstāvja) piekrišana medicīniskas palīdzības sniegšanai (Pielikums pie līguma Nr. 2), tiek nosūtīts uz e-pastu;
  5) Vakcināciju pase (kopija), kas satur datus par veiktajām vakcinācijām;
  6) Audzēkņa ārzemju pases oriģināls ar derīgu vīzu un termiņu;
  7) Abu vecāku notariāli apliecinātas piekrišana audzēkņa izbraukšanai no dzīves vietas valsts (oriģināls);
  8) Audzēkņa medicīniskas apdrošināšanas polises kopija (oriģināls), apdrošināšana, kas ir derīga Latvijas Republikas teritorijā;
  9) Dzimšanas apliecības oriģināls;
  10) Izziņa no ārsta (piem. forma 079-У – Krievijā).

  Dokumenti, kas ir nepieciešami uzņemšanai dienas nometnē “AKTĪVISTS”:

  1) Aizpildītā anketa (paraugs ir izvietots mājaslapā www.aktivists.lv sadaļā “Pieteikties”);
  2) Līgums par audzēkņa uzņemšanu nometnē “AKTĪVISTS”, kuru ir parakstījis vecākais (likumiskais pārstāvis) tiek nosūtīts uz e-pastu pēc iesnieguma aizpildīšanas);
  3) Vecākā (likumiskā pārstāvja) iesniegums par uzņemšanu nometnē (Pielikums pie līguma Nr.1)“AKTĪVISTS”.

  Dokumentos ir jānorāda patieso informāciju pilnā apjomā, dokumentus ir jāaizpilda saskaņā ar apstiprinātajiem paraugiem drukātā veidā vai ar salasāmo rokrakstu, bez saīsinājumiem, saturot abreviatūru atšifrējumus.