Лагерь "AKTĪVISTS 2018" для взрослых с функциональными отклонениями

Лагерь «AKTĪVISTS 2018» для взрослых с функциональными отклонениями

Артикул: IP2018-3RU Категория:
Product Description

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā

Projekts: „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā”

Numurs: Nr. 9.2.4.2/16/I/026

Projekta īstenotājs: Salaspils novada pašvaldība

Īstenošanas laiks: 05/2017 – 12/2019

Mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Salaspils novada iedzīvotājiem, jo īpaši, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta aktivitātes:

Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai:

Veselību veicinoša vingrošana cilvēkiem ar invaliditāti;
Veselību veicinoša vingrošana personām virs 54 gadiem;
Baseina apmeklējums visiem novada iedzīvotājiem;
Cigun un Joga visiem novada iedzīvotājiem;
“Esi aktīvs!” sporta dienas visiem novada iedzīvotājiem;
Nūjošanas nodarbības;
Lekcijas “Veselīgs uzturs dažādos gada laikos”;
Topošo māmiņu un jauno vecāku skola;
Lekcijas “Tabakas ietekme uz cilvēka organismu” skolēniem;
Lekcijas “Alkohola ietekme uz cilvēka organismu” skolēniem;
Lekcijas “Narkotisko vielu ietekme uz cilvēka organismu” skolēniem;
Vasaras nometne bērniem un jauniešiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm;
Lekcija “Psihiskā veselība un tās saglabāšana seniora vecumā”;
Lekcija “Kādai ir jābūt smadzeņu darbībai, lai dzīvē pieņemtu pareizākos lēmumus?”;
Orientēšanās pasākumi apvidū;
Veselības izglītības skola «Topi vesels un dzīvot priecīgs!» cilvēkiem ar invaliditāti;
Vasaras nometne “Krāsainā vasara” novada daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm;
Vasaras nometne cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar invaliditāti;
Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai:
Lekcija “Sirds veselības skaitļi, kas jāzin katram”;
Lekcija “Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms un iespējamie risinājumi”;
Uztura speciālista konsultācija un ķermeņa masas indeksa noteikšana.

Узнать о скидках

Как подать заявку
Шаг 1

В календаре выберите даты начала и окончания путёвки. Нажмите кнопку «Зарезервировать» или «Выбрать».

Нажмите «Забронировать». Бронирование путёвки бесплатно!

Шаг 2

Заполните анкету с информацией о родителях и ребёнке, а также контактные данные.

Нажмите кнопку «Завершить» (бронирование и отмена резервации бесплатно).

Как проверить?

Вы всё сделали правильно, если читаете текст: «Ваше бронирование подтверждено». В течение суток после вашего бронирования менеджер детского лагеря свяжется с вами.

Если вам требуется помощь, просим обращаться по тел. +371 27 22 81 81 или писать на почту: [email protected]